Dropshipping er fremtiden for virksomheder

Der bliver færre og færre fysiske butikker, idet mange danskere vælger at købe online. Dette er med til at skabe flere webshops, som tilbyder bestilling på nettet og levering hurtigt og nemt til slutbrugeren. For at undgå store afskrivninger og omkostninger kunne det være fornuftigt for mange webshops at vælge dropshipping. Denne form for forretningsmodel går ud på, at den enkelte webshop outsourcer forsendelse, pluk, pakning og levering til en ekstern virksomhed. På følgende hjemmeside lagerhotel24.dk kan du se hvad der er af mulighed for dropshipping.

Derfor vælges dropshipping:

Dropshipping er et voksende marked med virksomheder, som gerne vil tilbyde logistiske muligheder for webshops og som gerne vil stå for hele leveringsflowet til den endelige modtager. I Danmark er der gode muligheder for benyttelsen af dropshipping, idet der er mange transportfirmaer, som tilbyder dette. Vores infrastruktur gør, at virksomhederne kan komme ud til flere steder samme dag eller levering dag til dag. Dropshipping foregår ved at webshoppen modtager en bestilling, som bliver videresendt til virksomheden, der varetager transporten. Den eksterne virksomhed vil plukke, pakke og levere forsendelsen. Webshoppen har i samarbejde med den eksterne virksomhed mulighed for at skræddersy sit helt eget koncept overfor kunderne i forhold til plukning, pakning og levering. Dette gør, at webshoppen vil udnytte sit maksimale potentiale til minimale omkostninger.

Mange fordele:

Dropshipping har eksisteret i mange år grundet den stigende nethandel. Dette giver den enkelte virksomhed mange fordele at implementere dropshipping, som listes herunder:

  • Ingen omkostninger i form af lager og afskrivninger.
  • Hurtig ekspedition fra webshop til kunde pga. professionelt transportfirma.
  • Varer/lagerbeholdning er altid opdateret.
  • Mulighed for at bredere produktsortiment og målgruppe.

Dropshipping og de mange muligheder:

Hvis virksomheden implementerer dropshipping som mulighed for kunder, så skal man have følgende overvejelser med i den samlede vurdering, inden man går i gang med udviklingen:

  • Lagerfaciliteterne skal være topmoderne og indeholde mange kvadratmetre.
  • Virksomheden skal kunne tilbyde den komplette løsning fra A til B.
  • Der skal være kompetente medarbejdere, som kan håndtere hele leveringsflowet.
  • Virksomheden skal kunne oparbejde en bred portefølje af kunder.

Fremtiden indenfor dropshipping:

Hvis overnævnte punkter er realistiske for virksomheden, så er det næste skridt at få implementeret alle de nødvendige tiltag for at kunne tilbyde dropshipping. Når opstarten er ovre vil virksomheden kunne begynde at få et flydende samarbejde med kunderne, og se at deres investering kan betale sig. Det er virksomhedens vigtigste opgave, at få skabt gode relationer med webshops således, at virksomheden kan opretholde et stigende flow i nye kunder.

 

Fremtiden for dropshipping ser positiv ud, da forbrugerne handler mere på nettet, hvilket skaber behov for virksomheder, der kan håndtere kundernes ønsker og behov. De teknologiske fremskridt giver også bedre begrund for, at virksomhederne kan tilbyde en bred vifte af transport/leveringsmuligheder. Som virksomhed skal man overveje om udbud og efterspørgsel følges ad, da udbud af dropshipping virksomheder vokser. Efterspørgslen skal komme i form af webshops eller andre virksomheder, der ønsker at benytte sig af dette. Hvis dette ikke er med i overvejelserne kan virksomheden komme til at bruge mange penge på et koncept, som ikke er profitabelt i sidste ende.